Kurs języka angielskiego

Egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC organizowane są prze Britsh Council i odbywają się dwa razy w roku (czerwiec, grudzień).

First Certificate (B2)

 • Kurs First Certificate in English (FCE) przygotowuje do egzaminu Cambridge, który sprawdza kompetencje językowe na poziomie średniozaawansowanym i stanowi pierwszy etap na drodze do dalszego doskonalenia umiejętności językowych. Pełen kurs w naszym Studium obejmuje 7 semestrów (nauka od podstaw).

Advanced (C1)

 • Kurs Advanced przygotowuje do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE) i przeznaczony jest dla osób z zaawansowaną znajomością języka angielskiego. Wymagana jest umiejętność swobodnego i poprawnego posługiwania się strukturami i słownictwem zbliżonymi do standardów akademickich. Kurs zalecany dla osób ze zdanym egzaminem First Certificate. Pełen kurs trwa 2, 3 lub 4 semestry.

Proficiency (C2)

 • Kurs Proficiency przygotowuje do egzaminu Certificate of Proficiency in English (CPE), który testuje znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do standardu wykształconego native speaker’a. Pełen kurs trwa 2 lub 3 semestry.

Business English Certificate (BEC) Preliminary

 • poziom podstawowy

Business English Certificate (BEC) Vantage

 • poziom średniozaawansowany

Business English Certificate (BEC) Higher

 • poziom zaawansowany
 • Egzaminy z biznesowego języka angielskiego poświadczają kompetencje językowe osób, które pragną posługiwać się tym językiem w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Egzaminy BEC oceniają zdolność posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie sytuacji zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji związanych z działalnością firmy, umiejętności zdobywania i udzielania informacji na temat produktów i usług, obsługi klientów, rozmowy na tematy finansowe, etc. – wg British Council

Post Advanced

 • Kurs adresowany jest zarówno do słuchaczy, którzy myślą o rozpoczęciu kursu Proficiency oraz chcą jeszcze popracować nad swoimi umiejętnościami językowymi, jak i dla tych, którzy nie chcą utracić kontaktu z żywym językiem. Pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych i społecznych. Bazując na artykułach renomowanych czasopism, słuchacze będą mogli dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach oraz zabrać głos w licznych dyskusjach. Kurs przewiduje też oglądanie oraz omawianie filmów należących do kanonu anglojęzycznej kinematografii.

Post Proficiency

 • Kurs na wysokim poziomie językowym mający na celu utrwalenie zdobytej na kursie Proficiency wiedzy oraz jeszcze wyższy rozwój własnych umiejętności. Program zawiera czytanie i omawianie wysublimowanych pozycji literatury anglojęzycznej. Tematem zajęć będzie także rozrywka oparta na współczesnych filmach, programach telewizyjnych, prasie i muzyce. Zamierzamy też poruszać bieżące problemy świata oraz tematy ekonomiczno-gospodarcze.

IELTS

 • IELTS (International English Language Testing System) to popularny na całym świecie test języka angielskiego, do którego co roku przystępuje ponad 2 miliony kandydatów.
 • IELTS to przepustka do życia, studiów i pracy na całym świecie, ponieważ jest honorowany przez ponad 8 tys. instytucji, w tym agencje rządowe i edukacyjne oraz organizacje zawodowe. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.
 • IELTS jest stworzony po to, by pomóc ci w posługiwaniu się angielskim w Twoim nowym życiu za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, test oceni wszystkie Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.
 • IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności i  zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu kompetencji językowej. Test stworzony przez ekspertów językowych zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.

(wg British Council)

English for Life

 • Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności językowych poprzez przybliżanie elementów kultury życia codziennego w krajach anglojęzycznych. Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących biegle posługiwać się językiem angielskim i nie kończy się egzaminem.

Legal English

 • Kurs adresowany jest głównie do studentów i absolwentów prawa, administracji, tłumaczy oraz wszystkich osób, które pragną poznać lub pogłębić angielski język prawny i prawniczy. Podczas zajęć słuchacze poznają specjalistyczne słownictwo i konstrukcje używane w anglojęzycznych aktach prawnych, doktrynie oraz praktyce. Uczą się pisać formalne pisma o  różnej tematyce, z naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie, wypowiadać się na tematy związane z prawem oraz posługiwać językiem przydatnym w trakcie negocjacji. Kurs pozwala również lepiej zrozumieć anglosaski system prawa oraz to, co go odróżnia od systemu polskiego i  nadaje mu swą specyfikę.

         Certyfikaty potwierdzające znajomość Legal English:

 • ILEC – International Legal English Certificate
 • TOLES – Test of Legal English Skills

Kursy Junior

 • Nigdy nie jest za wcześnie na naukę języka obcego. W naszej szkole uczymy dzieci od drugiej klasy Szkoły Podstawowej. Dzieci posługujące się językiem obcym są znacznie lepiej przygotowane do tego, by sprostać wymogom stawianym im przez szkołę. Podjęcie nauki w dzieciństwie daje lepszy start w dorosłe życie oraz większe możliwości wyboru przyszłej kariery. Już od początku nauki Państwa dziecko będzie umiało zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi. W trakcie zajęć młodzi słuchacze są od początku zachęcani do mówienia w języku obcym. Systematycznie wprowadzamy nowe słownictwo oraz rozwijamy płynność wypowiedzi. Wcześniej wprowadzony materiał jest stale utrwalany i ćwiczony. Oprócz nauki struktur gramatycznych i wzbogacania słownictwa, dziecko uczy się również myśleć w danym języku. Kurs Junior rozwija umiejętności językowe niezbędne w konkretnych sytuacjach życiowych. Zdobyta wiedza pomoże Państwa dziecku w nauce szkolnej oraz w przejściu przez egzaminy do szkół wyższych.

Matura

 • Intensywne kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu i trwają do rozpoczęcia egzaminów maturalnych.

Kursy weekendowe

 • Sobotnie kursy poranne na wszystkich poziomach skierowane do studentów i osób pracujących.

Konwersacje

 • System oparty jest na nauczaniu języka na bazie wybranego tematu do dyskusji. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i seminariów, których tematyka ustalona jest wcześniej ze słuchaczami. Szkoła zapewnia zajęcia z native speaker’em.

Kursy dla firm

 • Program kursów dla firm i instytucji ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem specyfikacji poszczególnych branż. Elastyczność naszej oferty pozwala dostosować się do oczekiwań firm nie tylko co do tematyki kursu, ale także co do terminów (poranne, popołudniowe) oraz miejsca prowadzenia zajęć. W naszej ofercie szczególne miejsce zajmują szkolenia z szeroko pojętej tematyki handlowej Business English ( marketing, banking, negocjacje). Dla osób bardzo zajętych proponujemy pakiet VIP polegający na indywidualnych zajęciach z lektorem w ramach na bieżąco ustalanych terminów zajęć.

Wakacje z Wawrzonkiem

 • Letnie intensywne kursy angielskiego to propozycja dla osób, które latem zostają w mieście lub nie mają czasu na naukę języka w ciągu roku szkolnego. Oferujemy zajęcia na wszystkich poziomach w godzinach porannych i popołudniowych, 4 razy w tygodniu po 3 godz. lekcyjne.
 • pierwszy termin – lipiec (60h), drugi termin – sierpień (60h)

Mental Stretching FAR BEYOND

(program autorski)

Jest to kurs przeznaczony dla osób na poziomie B2 – C1 lub wyżej, które chciałyby zgłębiać język inaczej. Celem kursu Mental Stretching jest uaktywnienie i rozwój nabytej już wiedzy językowej poprzez pracę z popularno-naukowym materiałem źródłowym (np. tekstem, filmem lub nagraniem) oraz dyskusje z uczestnikami kursu na tematy, które nie raz będą dla Państwa sporym zaskoczeniem.

Nauka języka obcego to ciągła podróż w nieznane. Należy zatem porzucić wyuczone w szkole schematyczne zachowania. Zamiast przetwarzać nabytą już wiedzę, zaczynamy indukować samodzielne, nie poddane krytyce myślenie. Chodzi o to, aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa. Ponieważ często brakuje nam i słów i myśli, potrzeba pracy nad elastycznością języka. Mental Stretching zapewni zarówno obfitość mentalną, jak i sposoby językowej ekspresji.

Zajęcia nie opierają się na żadnym podręczniku, lecz na materiałach przygotowywanych na bieżąco. Potrzebny jest zatem entuzjazm, ciekawość, chęć do rozmowy i rozwoju w innych niż podręcznikowe kierunkach. Język jest narzędziem służącym do swobodnego formułowania myśli wykreowanych w ramach indywidualnej lub wspólnej pracy nad różnorodnymi materiałami z różnych źródeł. Wspomniane już fragmenty filmów, piosenek, tekstów naukowych lub materiałów o lżejszej tematyce będą podstawą do rozwoju słownictwa i komunikacji bez zahamowań.

Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne w systemie hybrydowym: stacjonarnie na Piotrkowskiej 68, jak również w wersji online.

Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.