Kurs języka włoskiego

Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2), przygotowujące do egzaminów CELI oraz do egzaminów maturalnych. Oferujemy konwersacje z native speakerem. także lekcje indywidualne.

Zajęcia na wszystkich poziomach prowadzone są przez polskiego i włoskiego lektora.

Egzaminy CELI – ogólny certyfikat z języka włoskiego

 • Certyfikaty CELI są dokumentami wydawanymi przez Uniwersytet Włoski (Universita per stranieri di Perugia) i stanowią dokument Państwa Włoskiego. Poziom CELI 3 poświadcza znajomość języka włoskiego konieczną by zapisać się na Uniwersytet we Włoszech. Poziom CELI 5 DOC jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka niezbędną do nauczania w szkołach i instytucjach państwowych.

Egzaminy CELI podzielone są na 6 poziomów – od podstawowego do zaawansowanego. Definicja poziomów CELI bazuje na umiejętnościach określonych przez Common European Framework Rady Europejskiej.

 • CELI – Impatto (poziom A1)
 • CELI 1 (poziom A2)
 • CELI 2 (poziom B1)
 • CELI 3 (poziom B2)
 • CELI 4 (poziom C1)
 • CELI 5 (poziom C2)

KURSY:

Poziom A1 – dla początkujących

 • Kurs skierowany do osób rozpoczynających przygodę z językiem włoskim. Osoba znająca język włoski na poziomie A1 zna podstawowe słownictwo oraz wyrażenia, potrafi tworzyć proste zdania, porozumieć się w podstawowych sytuacjach życia codziennego (przedstawić się, zapytać o drogę, powiedzieć coś o sobie i o swojej rodzinie, zrobić zakupy itd.), potrafi odpowiedzieć na proste pytania oraz tworzyć krótkie, proste teksty (kartka z wakacji, wypełnienie formularza z danymi osobowymi itd.). Uczestnik kursu poznaje nie tylko słownictwo i gramatykę, ale także elementy kultury i geografi Włoch.

Poziom A2 – początkujący plus

 • Oferta kursu skierowana do osób które ukończyły kurs na poziomie A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom A2 obejmuje rozszerzenie słownictwa oraz form gramatycznych poznanych na poziomie A1, słuchacz potrafi porozumieć się w zakresie prostych wypowiedzi na tematy codzienne. Wprowadzane są nowe formy gramatyczne oraz leksykalne, które umożliwią zrozumienie głównej informacji komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie oraz pisemnie. Osoba na poziomie A2 potrafi zrozumieć lub domyślić się sensu informacji podanej w takich tekstach jak reklamy, broszurki, menu, rozkłady jazdy. Jest w stanie zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. 

Poziom B1 – średniozaawansowany

 • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie A2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Osoba na poziomie B1 potrafi dość płynnie komunikować się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, rozumie dłuższe teksty i wypowiedzi związane z rodziną, zainteresowaniami, podróżami, pracą itd. Potrafi wypowiedzieć opinię na dany temat oraz sformułować proste teksty na tematy codzienne. Umie opisać swoje doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje, ambicje i plany. Potrafi zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących ją tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.

Poziom B2 – zaawansowany

 • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom B2 świadczy o znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych umożliwiających swobodną komunikację w sytuacjach codziennych oraz w życiu zawodowym. Potrafi płynnie wygłaszać opinie, brać czynny udział w dyskusji, zrozumieć i napisać dłuższe teksty.

Poziom C1- zaawansowany

 • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie B2 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom ten świadczy o pełnej komunikatywności w mowie i piśmie w większości sytuacji codziennych i zawodowych.

Poziom C2 – zaawansowany

 • Oferta kursu skierowana do osób, które ukończyły kurs na poziomie C1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganym poziomie. Poziom ten świadczy o dobrej znajomości skomplikowanych struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie zbliżonym do rodowitego użytkownika języka o pełnej komunikatywności w mowie i piśmie. Kurs utrwala umiejętności czytania i pisania złożonych tekstów, wygłaszania opinii, pisania referatów i prowadzenia prezentacji.

Zajęcia trwają od października do czerwca. Odbywają się w trzech trymestrach (każdy trymestr obejmuje 42 godziny lekcyjne), 2 razy w tygodniu po 90 minut.