Kurs języka hiszpańskiego

Przygotowujemy do egzaminów DELE.

Skrót „DELE” oznacza Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli dyplom z hiszpańskiego jako języka obcego. Egzaminy DELE są jedynymi oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.

W zależności od poziomu zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:

Diploma Inicial

  • Egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

Diploma Intermedio

  • jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

Diploma Superior

  • potwierdza wysokie kompetencje językowe oraz doskonałą znajomość kultury hiszpańskiej.

(wg varsovia.cervantes.es)

Uczymy hiszpańskiego poprzez sprawdzony program dydaktyczny, konwersacje oraz bogaty wachlarz ćwiczeń gramatycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.