Kursy - francuski - WAWRZONEK

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kursy - francuski

Kursy - francuski

POZIOMY:


* DEBUTANTS
- poziom dla początkujących. Uczący się języka francuskiego poznają podstawy gramatyczne języka, co pozwala im formułować najprostsze zdania, a tym samym rozpocząć komunikowanie się w języku francuskim.

* FAUX DEBUTANTS
- poziom początkowy plus, wprowadzony aby utrwalić elementarną wiedzę z zakresu języka francuskiego i umożliwić  studentom poświęcenie większej ilości czasu na konwersacje z użyciem poznanych zagadnień. Dodatkowo wprowadzane są kolejne zagadnienia gramatyczne i poszerzane jest poznane już słownictwo.

* MOYEN
- oznacza poziom średnio zaawansowany. Studenci poznają coraz bardziej zaawansowane struktury gramatyczne, uczą się porozumiewać w sposób płynny w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Źródłem pozyskiwania kluczowego na tym etapie słownictwa jest analiza odpowiednio dobranych publikacji prasowych. Zajęcia uzupełniane są autentycznymi francuskojęzycznymi  materiałami audiowizualnymi.

* INTERMEDIARE
- poziom wyższy od średnio zaawansowanego pozwala studentom na znaczne wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy gramatycznej tak, aby ich wypowiedzi były zarówno płynne jak i naturalne niezależnie od stosowanego czasu oraz sytuacji w jakiej znajdzie się student.

* AVANCE
- poziom zaawansowany. Studenci na tym poziomie opanowali już zagadnienia gramatyczne. Dzięki dotychczasowemu tokowi nauki sprawnie komunikują się we wszystkich sytuacjach życiowych. Na poziomie zaawansowanym lektorzy wzbogacają dodatkowo słownictwo kursantów oraz pracują nad jeszcze większą swobodą w używaniu języka. Dzięki temu studenci kończący poziom zaawansowany mogą podejmować pracę na terenie Francji lub studiować na uczelniach, na których językiem wykładowym jest język francuski.

PRZYGOTOWUJEMY DO EGZAMINÓW DELF I DALF


DELF (Diplôme d'études en langue française)
- międzynarodowy certyfikat językowy, ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.
Egzaminy przeprowadzają ośrodki Alliance Française na całym świecie. Certyfikat można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy:
A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Certyfikat DALF można zdawać na jednym z dwóch poziomów biegłości językowej - C1 i C2.. Oba poziomy są dostosowane do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
Egzamin DALF można zdawać w jednej z dwóch wybranych dziedzin (domaines):
- nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines)
- nauki ścisłe (sciences).
Podczas egzaminu kandydat ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, które mogą pochodzić z prasy codziennej lub specjalistycznej, radia, Internetu, dzieł literackich itp. 

| angielski łódź | hiszpański łódź | niemiecki łódź | francuski łódź | włoski łódź | japoński łódź | chiński łódź | wawrzonek język angielski |
| wawrzonek język angielski zapisy | kursy angielskiego łódź | egzamin FCE | egzamin CAE | egzamin CPE | egzamin BEC | kurs Vantage Higher |
| kurs First Certificate | kurs Advanced | kurs Proficiency | kurs Business English | łódź angielski matura rozszerzona | łódź angielski konwersacje |
| native speakers | Polish for foreigners | najlepsza szkoła w Łodzi | letnie kursy językowe | wakacyjne kursy angielskiego | kursy angielskiego dla firm |
| angielski dla dzieci | najlepsi lektorzy łódź | skuteczne nauczanie | egzaminy Cambridge | certyfikaty | zniżki dla rodzin |
| certyfikaty DELE Incial Intermedio Superior | angielski łódź szkoła akredytacja | egzaminy dydaktyka | język hiszpański wawrzonek |
| wawrzonek hiszpański zapisy | wawrzonek łódź | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | język hiszpański wawrzonek | język niemiecki wawrzonek |
| język francuski wawrzonek | język włoski wawrzonek | język japoński wawrzonek | język chiński wawrzonek |
| 42 637 11 66 | 537 37 11 66 | 42 637 44 39 | 42 659 30 50 | 543 828 284 | 536 555 175 |

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego