Zapisy >

Prowadzimy zapisy przez cały rok w godzinach 14:30 - 19:00 w głównej siedzibie oraz w filiach (patrz: Kontakt).

Osoba zapisująca się na kurs rozwiązuje test leksykalno-gramatyczny sprawdzający kompetencje językowe na różnych poziomach zaawansowania. Po nim następuje rozmowa z metodykiem pozwalająca na potwierdzenie poziomu, który wskazuje wynik testu. Analizujemy potrzeby Słuchacza, co ułatwia wspólny wybór odpowiedniego kursu.

Ceny za trymestr: od 420 do 880 zł. Szczegółowe informacje w sekretariacie Studium.

Biorąc pod uwagę oferowaną ilość godzin w roku szkolnym, ceny kursów intensywnych są konkurencyjne wobec innych ośrodków.

Konto bankowe: PKO BP S.A. V O/Łódź
76 1020 3408 0000 4002 0118 5420

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy
Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 42342 [B]