RODO >

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka", ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź.
  2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
  3. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka" są pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do przetwarzania tych danych w sposób gwarantujący najwyższy poziom ich bezpieczeństwa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Studium. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzają je tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Studium. Studium Języków Obcych "M. Wawrzonek i Spółka" ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umów chroniących Pani/Pana prywatność.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a.
  8. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy

angielski biznesowy łódź, angielski dla dorosłych łódź, angielski dla dzieci łódź, angielski dla firm lodz, angielski dla początkujących łódź, angielski konwersacje łódź, angielski kurs lodz, angielski łódź, angielski w łodzi, business english łódź, certyfikat CAE łódź, certyfikat CPE łódź, certyfikat FCE łódź, certyfikaty językowe łódź, egzamin CAE łódź, egzamin FCE łódź, egzamin FCE łódź, Egzaminy Advanced lodz, Egzaminy FCE łódź, hiszpański łódź, język angielski łódź, językowa szkoła łódź, językowe kursy łódź, konwersacje angielski łódź, konwersacje językowe łódź, kurs angielski łódź, kurs angielskiego łódź, kurs hiszpańskiego łódź, kurs języka angielskiego łódź, kurs języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe dla firm łódź, kurs językowy dla firm łódź, kurs językowy łódź, kurs wakacyjny angielski lodz, kursy angielski łódź, kursy angielskiego w łodzi, kursy języka angielskiego łódź, kursy języka angielskiego w łodzi, kursy języka hiszpańskiego łódź, kursy językowe łódź, kursy maturalne łódź, kursy z języka angielskiego łódź, lekcje angielskiego łódź, łódź angielski, łódź angielski biznesowy, łódź business english, łódź języki obce, łódź językowe kursy, łódź kursy językowe, łódź szkoły językowe, łódź szkoły języków obcych, matura z angielskiego łódź, native speaker łódź, native speakers łódź, nauka angielski łódź, nauka angielskiego łódź, nauka angielskiego łódź, nauka języka angielski łódź, nauka języków obcych łódź, szkolenia językowe łódź, szkoła angielski łódź, szkoła angielskiego łódź, szkoła języka angielskiego łódź, szkoła językowa angielski łódź, szkoła języków obcych łódź, szkoły angielskiego lodz, szkoły języka angielskiego łódź, szkoły języka angielskiego w łodzi, szkoły języków łódź, szkoły języków obcych łódź, wakacyjne kursy językowe łódź, najlepsza szkoła angielskiego łodzi, najlepsze kursy angielskiego łódź, angielski najlepsza szkoła łódź, tanie kursy angielskiego łódź, najlepsze konwersacje angielski łódź, najlepsze kursy dla dziedzi angielski łódź, najtańsze kursy angielski łódź, dobra szkoła angielski łódź, najlepsza szkoła hiszpański łódź, najtańsza szkoła hiszpański łódź, największa zdawalność angielski łódź, gdzie najlepiej uczą angielski łódź

Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 639469 [B]