Kursy > angielski IELTS >

Zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do testu IELTS.

  • IELTS (International English Language Testing System) to popularny na całym świecie test języka angielskiego, do którego co roku przystępuje ponad 2 miliony kandydatów.
  • IELTS to przepustka do życia, studiów i pracy na całym świecie, ponieważ jest honorowany przez ponad 8 tys. instytucji, w tym agencje rządowe i edukacyjne oraz organizacje zawodowe. Jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.
  • IELTS jest stworzony po to, by pomóc ci w posługiwaniu się angielskim w Twoim nowym życiu za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, test oceni wszystkie Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.
  • IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności i zapewnia uczciwą i spójną ocenę Twojego poziomu kompetencji językowej. Test stworzony przez ekspertów językowych zdobył zaufanie instytucji na całym świecie.

(wg British Council)

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy
Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 42342 [B]