Organizacja zajęć >

Rok szkolny obejmuje: 

 • 189 godzin lekcyjnych (6 h tygodniowo)
 • 126 godzin lekcyjnych (4 h tygodniowo)
 • 90 godzin lekcyjnych (3 h tygodniowo) – np. konwersacje
 • 63 godziny zegarowe (2 h tygodniowo) – dot. najmłodszych juniorków z 1 i 2 klasy szkoły podstawowej

Dni wolne od zajęć:

 • 2018
  • Dni wolne: 01–03.11
  • Przerwa świąteczna: 23.12–01.01.2019
 • 2019
  • Dni wolne: 06.01, 01–05.05, 20.06
  • Ferie zimowe: 11–24.02
  • Przerwa świąteczna: 19–23.04

Wawrzonek - studium języków obcych | angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski | kursy
Programowanie (MCMS v1.3) i design: Tomasz Mońko; Wizyt: 42342 [B]